2005-2015, 10 anys d'ensenyament d'idiomes al Berguedà

CURSOS D’IDIOMES PER AL PROFESSORAT

CURSOS D’ANGLÈS I FRANCÈS ADREÇATS A DOCENTS

ANGLÈS

L’Escola Oficial d’Idiomes del Berguedà ofereix cursos extensius d’anglès en el marc del Pla d’Impuls de l’Anglès. Es tracta de grups adreçats a docents dels nivells B2 (4t i 5è) i C1.

NOU ALUMNAT DOCENT PIA:  el període de sol·licitud pel nou alumnat serà de l’1 al 8 de setembre. La informació del procés de sol·licitud i places disponibles estarà disponible a partir del 19 de juliol.

Informació en aquest link: Cursos extensius EOI

Publicació de la llista d’admesos: 13 de setembre.

Acreditacions i test de nivell de 4t i 5è PIA: L’alumnat admès a 4t o 5è curs d’anglès haurà d’acreditar els seus coneixements o fer el test de nivell el dia 15 de setembre a les 16:00 hores.

Test d’accés per al nivell C1: 15 de setembre a les 16:00 hores. Caldrà aportar també l’acreditació del Nivell B2.

Consulta de resultats de l’alumnat PIA: 16 de setembre a partir de les 16:00h.

Matrícula de l’alumnat PIA de 4t, 5è i C1 presencial a l’EOI del Berguedà:

4t PIA: 26 de setembre de 16:00 a 17:00h.

5è PIA: 26 de setembre de 17:00 a 18:00h.

C1 PIA: 26 de setembre de 18:00 a 19:00h.

ANTIC ALUMNAT DOCENT PIA: consulteu els terminis i processos segons quin sigui el vostre cas fent clic a l’enllaç següent:

Antic alumnat

Desprès d’haver llegit la informació de l’enllaç anterior, podeu realitzar l’automatrícula fent clic a l’enllaç següent: Aplicatiu matrícula

* L’antic alumnat PIA que vulgui fer un trasllat de matrícula, haurà d’enviar un mail al correu següent entre els dies 1 i 7 de juliol: formlle@xtec.cat

RESUM CURSOS EXTENSIUS D’ANGLÈS PER A PROFESSORAT A LES EOI / IOC (PRESENCIALS I TELEMÀTICS). MATRÍCULA ANTIC ALUMNAT DEL CURS 2015-2016

FRANCÈS

L’Escola Oficial d’Idiomes del Berguedà també ofereix als docents una reserva de plaça per a estudiar francès dins d’un grup ordinari de l’escola. Termini de sol·licitud: del 23 de juny al 6 de juliol 2016. La matrícula presencial de la reserva de places francès es farà del 18 al 20 de juliol des de les 9.30 a les 13.30 hores a l’EOI del Berguedà.

Trobareu tota la informació en aquest enllaç:

Informació en aquest link: Reserva places a les EOI

Requisits de participació:

- Estar en servei actiu.

- Formalitzar la sol·licitud telemàtica.

- Disposar d’usuari i contrasenya xtec actualitzats.

- Enviar un escrit de la direcció del centre als Serveis Territorials de la Catalunya Central justificant la necessitat de la formació d’acord amb el projecte de centre.

- Acreditar documentalment el nivell de llengua (si no és que es demana 1r curs) també als Serveis Territorials. ​

*L’antic alumnat que ja té concedida una reserva de plaça de francès, pot realitzar la seva matrícula seguint les mateixes indicacions que l’alumnat ordinari fent clic aquí.

IOC

L’oferta de cursos d’anglès es complementa amb les places reservades a l’IOC (Institut Obert de Catalunya) dels nivells 3r, 4t i 5è que donen resposta als professors que no poden assistir a un curs presencial en una EOI.

Informació en aquest link: Cursos extensius IOC

ANTIC ALUMNAT: Consulteu els terminis i processos segons quin sigui el vostre cas: Antic alumnat

NOU ALUMNAT:  La sol·licitud serà a l’octubre.