2005-2015, 10 anys d'ensenyament d'idiomes al Berguedà

Professorat 2016-17

Ma. Teresa Rius Villaplana

Directora i professora dels cursos ordinaris.

Correu electrònic: mtrius@eoibergueda.cat

Anna Camps Vidal

Professora dels cursos ordinaris i Cap de departament d’anglès

Correu electrònic: acamps@eoibergueda.cat

Susana Madrid Salas

Professora dels cursos ordinaris.