2005-2015, 10 anys d'ensenyament d'idiomes al Berguedà

Preinscripció i Matriculació

CURS 2016-17

Matrícula cursos ordinaris d’anglès i francès de 1r a 5è

Matriculació d’antics alumnes de l’EOI del Berguedà (tots els cursos ordinaris de 1r a 5è) per al curs 2016-2017: al JULIOL

Seguiu els següents passos per fer l’AUTOMATRÍCULA:

 1. Consulteu els horaris dels grups del curs 2016-17 fent un clic aquí.
 2. Feu clic aquí per accedir al full informatiu on s’explica com s’ha de fer l’AUTOMATRÍCULA i les dates de matrícula.
 3. Feu clic aquí per accedir a l’aplicatiu d’AUTOMATRÍCULA (estarà actiu a partir del 7 de juliol). El vostre usuari és la vostra data de naixement amb el format DD/MM/AAAA i la vostra contrasenya és el vostre DNI amb lletra.
 4. Feu els dos pagaments a La Caixa dins el termini establert.
  • Matrícula (cf. en el penúltim apartat d’aquesta pàgina els preus dels cursos ordinaris) = depèn del cas (codi de barres 1) +  30 € (codi de barres 2)

 

Preinscripció i Matriculació de nous alumnes per al curs 2016-2017: al SETEMBRE

És important que llegiu la informació següent abans del dia de la matrícula:

 • El primer pas a dur a terme és la realització de la preinscripció telemàtica des del dia 1 de setembre i fins a les 14:00h del dia 5 de setembre. Aquesta preinscripció també es podrà realitzar presencialment el dia 5 de setembre fins a les 13:00h a l’EOI del Berguedà en aquells casos en que hagi ha estat impossible realitzar-la telemàticament.
 • El segon pas serà realitzar el test de nivell els dies 8 i 9 de setembre. Consulteu l’hora uns dies abans a la pàgina web de l’escola.
 • El tercer pas serà consultar el dia 16 de setembre a l’aplicatiu de preinscripció el nivell assignat per l’escola.
 • La matriculació es durà a terme via online els dies 17, 18, 19, 20 i 21 fent clic al següent enllaç: Aplicatiu matrícula. El dia de la matrícula online haureu d’imprimir els fulls de pagament amb codi de barres que generarà l’aplicatiu i efectuar els dos pagaments següents a La Caixa: Preu matrícula = depèn del cas; podeu consultar els preus en el següent apartat. (codi de barres 1) +  30 € (codi de barres 2)Realitzar els pagaments en un termini de 24 hores. No realitzar aquests pagaments implicarà la pèrdua de plaça.
 • Envieu al correu electrònic de l’escola eoibergueda@xtec.cat abans del dia 23 de setembre a les 12:00 en una mateixa pàgina una fotocòpia del DNI i una foto tipus carnet. Si us heu beneficiat d’una reducció o exempció del preu de la matrícula, haureu d’enviar també el document que ho justifiqui i que dependrà de cada cas. Si ho preferiu també podeu entregar aquesta documentació presencialment a l’escola. El lliurament d’aquesta documentació és requisit obligatori per tal que la matrícula quedi formalitzada correctament.

Preus de la matrícula dels cursos ordinaris

 • Matrícula ordinària: 305 € (275 € taxa curs + 30 € serveis escola)
 • Família nombrosa general: 167,50 € (137,50 € taxa curs + 30 € serveis escola)
 • Família monoparental: 167,50 € (137,50 € taxa curs + 30 € serveis escola)
 • Família nombrosa especial: 30 € (0€ taxa curs + 30 € serveis escola)
 • Discapacitat igual o superior al 33%: 30 € (0 € taxa curs + 30 € serveis escola)
 • Víctimes actes terroristes o cònjuge o fill de la víctima: 30 € (0 € taxa curs + 30 € serveis escola)
 • Persones subjectes a mesures privatives de llibertat: matrícula gratuïta + 30 euros taxa de serveis d’escola
 • Persones membres d’unitats familiars que percebin renda mínima d’inserció o renda activa d’inserció: matrícula gratuïta  + 30 euros taxa de serveis d’escola (*). Només aplicable a les matrícules dels cursos 1r, 2n i C1
 • Persones víctimes de violència de gènere: matrícula gratuïta  + 30 euros taxa de serveis d’escola.Només aplicable a les matrícules dels cursos 1r, 2n i C1
 • Alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior hagin obtingut una beca o un ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport: 30 € (0€ taxa curs + 30 € serveis escola)
 • Matrícula ordinària d’alumnes repetidors per primer cop: 387,50€ (357,5€ taxa curs + 30€ serveis escola)
 • Matrícula ordinària d’alumnes repetidors per segon cop: 525€ (495€ taxa curs + 30€ serveis escola)

Beques

En cas de voler sol·licitar beca del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, podeu trobar la informació pertinent aquí: Beques

En cas de voler sol·licitar beca del programa Parla3, podeu trobar la informació pertinent aquí: Beques