2005-2015, 10 anys d'ensenyament d'idiomes al Berguedà

Matriculació

CURS 2015-16

Matrícula cursos ordinaris d’anglès i francès de 1r a 5è

Matriculació d’antics alumnes de l’EOI del Berguedà (tots els cursos ordinaris) per al curs 2015-2016: al juliol 

Seguiu els següents passos per fer l’AUTOMATRÍCULA:

 1. Feu clic aquí per consultar la taula de preassignacions, és a dir el grup que l’escola us ha preassignat per al proper curs. L’escola es reserva el dret de canviar les preassignacions fins al dia de matrícula. 
 2. Feu clic aquí per accedir al full informatiu on s’explica com s’ha de fer l’AUTOMATRÍCULA.
 3. Feu clic aquí per accedir a l’aplicatiu d’AUTOMATRÍCULA (estarà actiu a partir del 8 de juliol). El vostre usuari és la vostra data de naixement amb el format DD-MM-AAAA i la vostra contrasenya és el vostre DNI sense lletra.
 4. Feu els dos pagaments a La Caixa dins el termini establert.
  • Matrícula = 275 € (codi de barres 1) +  30 € (codi de barres 2) = 305 € 
Matriculació d’alumnes per al curs 2015-2016 nivell C1 d’anglès (informació general del curs, certificació, requisits d’accés, informació de matrícula…).

Feu clic aquí al damunt per a la informació d’accés al curs de C1, tant per a antics alumnes com per a nous alumnes.

Què és el nivell C1? Informació general sobre el nivell C1 (definició del nivell, durada del curs i càrrega de treball, avaluació i certificació…).

Matriculació d’alumnes per al curs 2015-2016 PIA (Pla d’Impuls de l’Anglès per a professorat)
Per tal d’agilitar el procés de matrícula d’antics alumnes del Pla d’Impuls de l’Anglès a l’EOI del Berguedà l’alumne haurà fer la matrícula pròpia via telemàtica els dies que s’indiquen en el calendari següent i d’acord amb les pautes que es descriuen en el document enllaçat. Calendari matrícula d’antics alumnes PIA.
Nota: Nous alumnes PIA (aquell professorat que no ha fet cap “curs extensiu d’anglès per a professorat” en una EOI durant el curs acadèmic 2013-2014), feu clic aquí.
Matriculació de nous alumnes per al curs 2015-2016

És important que llegiu la informació següent abans del dia de la matrícula:

 • Es podran matricular a la nostra escola aquells alumnes que hagin formalitzat la preinscripció telemàtica a través del nostre web entre els dies 1 i 4 de setembre de 2015 i que hagin estat admesos en el sorteig de places.
 • La matriculació es durà a terme la segona setmana de setembre. A cada alumne li serà assignat un dia i hora per formalitzar la matrícula. El dia 7 de setembre a partir de les 18 h es podran consultar els resultats del sorteig i el dia i hora assignats per la matrícula al web del centre i a la porta principal de l’escola.
 • Aquells alumnes que no es presentin en el dia i hora assignats per formalitzar la matrícula perdran el seu dret a plaça.
 • Aquells alumnes que no aportin tota la documentació requerida en el moment de formalitzar la matrícula no podran formalitzar-la i perdran el seu dret a plaça.
 • La matrícula d’un alumne pot ser formalitzada per una altra persona sempre que aquesta aporti tota la documentació necessària.

Els passos a seguir el dia assignat són els següents:

 1. Adreçar-se a la consergeria del centre en l’horari assignat.
 2. Aportar la documentació necessària en el moment de fer la matrícula.
 3. Recollir els fulls de pagament que us donarem i que us permetran efectuar els dos pagaments següents a La Caixa:
  • Matrícula = 275 € (codi de barres 1) +  30 € (codi de barres 2) = 305 € 
 4. Realitzar els pagaments amb els fulls de pagament recollits a secretaria en un termini de 24 hores. No realitzar aquests pagaments implicarà la pèrdua de plaça.

Documentació que cal aportar

 1. Resguard de preinscripció
 2. Per a aquells alumnes que s’hagin preinscrit directament a un curs diferent de primer, original i fotocòpia de la certificació que els eximeix de realitzar el test de nivell: pels alumnes que accedeixen a tercer curs des del Batxillerat, aquesta certificació són les notes de final de curs.
 3. Original i fotocòpia del DNI.
 4. Fotografia de carnet.
 5. Original i fotocòpia de la documentació que dóna dret a la reducció o exempció de taxes (carnet de família nombrosa, família monoparental o d’altres).

Molt important: Recordeu que aquells alumnes que no aportin tota la documentació requerida en el moment de formalitzar la matrícula no podran realitzar-la i perdran el seu dret a plaça.

Preus de la matrícula dels cursos ordinaris

 • Matrícula ordinària: 305 € (275 € taxa curs + 30 € serveis escola)
 • Família nombrosa general: 167,50 € (137,50 € taxa curs + 30 € serveis escola)
 • Família monoparental: 167,50 € (137,50 € taxa curs + 30 € serveis escola)
 • Família nombrosa especial: 30 € (0€ taxa curs + 30 € serveis escola)
 • Discapacitat igual o superior al 33%: 30 € (0 € taxa curs + 30 € serveis escola)
 • Víctimes actes terroristes o cònjuge o fill de la víctima: 30 € (0 € taxa curs + 30 € serveis escola)
 • Persones subjectes a mesures privatives de llibertat: matrícula gratuïta + 30 euros taxa de serveis d’escola
 • Persones membres d’unitats familiars que percebin renda mínima d’inserció o renda activa d’inserció: matrícula gratuïta  + 30 euros taxa de serveis d’escola (*). Només aplicable a les matrícules dels cursos 1r, 2n i C1
 • Persones víctimes de violència de gènere: matrícula gratuïta  + 30 euros taxa de serveis d’escola.Només aplicable a les matrícules dels cursos 1r, 2n i C1

El termini de pagament serà fins les 24h del dia següent de la matrícula.

Beca del Ministerio de Educación y Ciencia

En cas de voler sol·licitar beca, podeu trobar la informació pertinent aquí: Beques