2005-2015, 10 anys d'ensenyament d'idiomes al Berguedà

Preinscripció i Matriculació

CURS 2016-17

Preinscripció i Matriculació de nous alumnes per al curs 2016-2017: al SETEMBRE

És important que llegiu la informació següent abans del dia de la matrícula:

 • El primer pas a dur a terme és la realització de la preinscripció telemàtica des del dia 1 de setembre i fins a les 14:00h del dia 5 de setembre. Aquesta preinscripció també es podrà realitzar presencialment el dia 5 de setembre fins a les 13:00h a l’EOI del Berguedà en aquells casos en que hagi ha estat impossible realitzar-la telemàticament.
 • El segon pas serà realitzar el test de nivell els dies 9 i 12 de setembre de 16:00h a 18:00h els alumnes amb el primer cognom entre A-M inclosos i de 18:00h a 20:00h els alumnes amb el primer cognom entre la N-Z inclosos. El dia és indiferent; podeu triar aquell que s’adapti millor a la vostra disponibilitat.
 • Els dies 14 i 15 de setembre tot l’alumnat que ha fet el test de nivell  ha de triar l’horari de classes des de  l’aplicatiu de preincripcions tot seleccionant la pestanya d’identificació que trobarà a la part superior esquerra.En cas de no triar els horaris de classes els dies abans indicats es quedarà fora del procés d’assignació de places.
 • El quart pas serà consultar el dia 16 de setembre a partir de les 18:00h a l’aplicatiu de preinscripció si heu estat admesos.
 • La matriculació es durà a terme via online els dies 17, 18, 19, 20 i 21 fent clic al següent enllaç: Aplicatiu matrícula. El dia de la matrícula online haureu d’imprimir els fulls de pagament amb codi de barres que generarà l’aplicatiu i efectuar els dos pagaments següents a La Caixa: Preu matrícula = depèn del cas; podeu consultar els preus en el següent apartat. (codi de barres 1) +  30 € (codi de barres 2)Realitzar els pagaments en un termini de 24 hores. No realitzar aquests pagaments implicarà la pèrdua de plaça.
 • Envieu al correu electrònic de l’escola eoibergueda@xtec.cat abans del dia 23 de setembre a les 12:00 en una mateixa pàgina una fotocòpia del DNI i una foto tipus carnet. Si us heu beneficiat d’una reducció o exempció del preu de la matrícula, haureu d’enviar també el document que ho justifiqui i que dependrà de cada cas. Si ho preferiu també podeu entregar aquesta documentació presencialment a l’escola. El lliurament d’aquesta documentació és requisit obligatori per tal que la matrícula quedi formalitzada correctament.

Preus de la matrícula dels cursos ordinaris

 • Matrícula ordinària: 305 € (275 € taxa curs + 30 € serveis escola)
 • Família nombrosa general: 167,50 € (137,50 € taxa curs + 30 € serveis escola)
 • Família monoparental: 167,50 € (137,50 € taxa curs + 30 € serveis escola)
 • Família nombrosa especial: 30 € (0€ taxa curs + 30 € serveis escola)
 • Discapacitat igual o superior al 33%: 30 € (0 € taxa curs + 30 € serveis escola)
 • Víctimes actes terroristes o cònjuge o fill de la víctima: 30 € (0 € taxa curs + 30 € serveis escola)
 • Persones subjectes a mesures privatives de llibertat: matrícula gratuïta + 30 euros taxa de serveis d’escola
 • Persones membres d’unitats familiars que percebin renda mínima d’inserció o renda activa d’inserció: matrícula gratuïta  + 30 euros taxa de serveis d’escola (*). Només aplicable a les matrícules dels cursos 1r, 2n i C1
 • Persones víctimes de violència de gènere: matrícula gratuïta  + 30 euros taxa de serveis d’escola.Només aplicable a les matrícules dels cursos 1r, 2n i C1
 • Alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior hagin obtingut una beca o un ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport: 30 € (0€ taxa curs + 30 € serveis escola)
 • Matrícula ordinària d’alumnes repetidors per primer cop: 387,50€ (357,5€ taxa curs + 30€ serveis escola)
 • Matrícula ordinària d’alumnes repetidors per segon cop: 525€ (495€ taxa curs + 30€ serveis escola)

Beques

En cas de voler sol·licitar beca del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, podeu trobar la informació pertinent aquí: Beques

En cas de voler sol·licitar beca del programa Parla3, podeu trobar la informació pertinent aquí: Beques