2005-2015, 10 anys d'ensenyament d'idiomes al Berguedà

Professorat 2016-17

Antonella La Rocca

Professora dels cursos especials d’italià
Correu electrònic: