2005-2015, 10 anys d'ensenyament d'idiomes al Berguedà

Cursos 2016-17

Nivells impartits

Nivell Bàsic: 1r i 2n
Nivell Intermedi: 3r
Nivell Avançat: 4t, 5è i C1