Documentació de centre

Pla d’organització bàsic curs 2020-21 (COVID-19)

Projecte educatiu de centre (PEC) – En revisió i actualització

Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) – En revisió i actualització