Consell escolar

Teresa Rius i Villaplana (presidenta) – trius2@xtec.cat

Agustín Serrano i Barroso (secretari) – aserr2@xtec.cat

Anna Camps i Vidal (representant del professorat) – acamps22@xtec.cat

Ampa Gil-Brotons (representant de l’alumnat) – ampagilbrotons@gmail.com

Ramon Ferrer i Artigas (representant del PAS) – rferre34@gmail.com

Eloi Escútia i Fors (representant de l’ajuntament) – escutiafe@ajberga.cat