CURSOS D’IDIOMES PER AL PROFESSORAT

CURSOS D’ANGLÈS I FRANCÈS ADREÇATS Al PROFESSORAT

ANGLÈS

L’Escola Oficial d’Idiomes del Berguedà ofereix cursos extensius d’anglès en el marc del Pla d’Impuls de l’Anglès. Es tracta de grups adreçats a docents en actiu en centres públics i concertats dels nivells B2 (4t i 5è) i C1.

Per conèixer l’oferta de cursos PIA, feu clic aquí.

Per consultar els horaris de classe del curs 2017-18, feu clic aquí.

ANTIC ALUMNAT PIA

Per conèixer la informació i el calendari de matricula de l’antic alumnat docent PIA, feu clic aquí.

Per consultar el resum de les diferents situacions que es poden donar en el procés de matriculació de l’antic alumnat, feu clic aquí. Per accedir a l’aplicatiu de matrícula (a partir de les 9:00h del dia 3 de juliol), feu clic aquí.

* L’antic alumnat PIA que vulgui fer un trasllat de matrícula, haurà d’enviar un mail al correu següent entre els dies 1 i 7 de juliol: formlle@xtec.cat

NOU ALUMNAT DOCENT PIA

El període de sol·licitud pel nou alumnat serà del 4 al 15 de setembre. La informació del procés de sol·licitud i places disponibles estarà disponible a partir del 20 de juliol.

Per accedir a tota la informació dels cursos extensius d’anglès PIA, feu clic aquí.

Publicació de la llista d’admesos: 20 de setembre.

Acreditacions i test de nivell de 4t i 5è PIA: 21 de setembre entre les 16:00 i les 18:00h.

Test d’accés per al nivell C1: 21 de setembre entre les 16:00 i 18:00h. Caldrà aportar també l’acreditació del Nivell B2.

Consulta de resultats de l’alumnat PIA: 22 de setembre.

Matrícula de l’alumnat PIA de 4t, 5è i C1 presencial a l’EOI del Berguedà: 25 de setembre de 16:00 a 18:00h.

4t PIA: de 16:00 a 18:00h.

5è PIA: de 16:00 a 18:00h.

C1 PIA: de 16:00 a 18:00h.

Podeu consultar les gratuïtats de la matrícula dels cursos PIA/IOC fent clic aquí.

FRANCÈS

L’Escola Oficial d’Idiomes del Berguedà també ofereix als docents una reserva de plaça per a estudiar francès dins d’un grup ordinari de l’escola. Termini de sol·licitud: del 22 de juny al 5 de juliol 2017. La matrícula presencial de la reserva de places de francès es farà el 19 de juliol des de les 9.30 a les 13.30 hores a l’EOI del Berguedà.

ANTIC ALUMNAT DE RESERVA DE PLAÇA DE FRANCÈS

L’antic alumnat que ja té concedida una reserva de plaça de francès, pot realitzar la seva matrícula seguint les mateixes indicacions que l’alumnat ordinari fent clic aquí.

NOU ALUMNAT DE RESERVA DE PLAÇA DE FRANCÈS

Per accedir a tota la informació sobre la reserva de places de francés, feu clic aquí.

Requisits de participació:

– Formalitzar la sol·licitud telemàtica que trobareu la web (Atenció: només heu de tenir iniciada la sessió amb usuari xtec. Altrament pot ser que no se us obri el formulari de sol·licitud).

 – Disposar d’usuari i contrasenya xtec actualitzats.

 – Enviar un escrit a la direcció del centre ​(segons el model que hi ha al web)​ justificant la necessitat de la formació d’acord amb el projecte de centre. 

​Cal adreçar-lo als Serveis Territorials on es troba l’EOI on voleu fer el curs . Si l’EOI és de la Catalunya Central podeu enviar el correu a rcastel7@xtec.cat o a serveis_edu_ccentral.ensenyament@gencat.cat
​ – Acreditar documentalment el nivell de llengua (si no és que es demana 1r curs).
Podeu consultar les gratuïtats de la matrícula dels cursos PIA/IOC/Reserva de places fent clic aquí.

IOC

L’oferta de cursos d’anglès es complementa amb les places reservades a l’IOC (Institut Obert de Catalunya) dels nivells 3r, 4t i 5è que donen resposta als professors que no poden assistir a un curs presencial en una EOI.

Informació en aquest link antic i nou alumnat: Cursos extensius IOC