Al següent enllaç, podeu consultar tota la informació relativa als diferents programes de formació del professorat:

  • Antic Pla PIA (només alumnes que ja en formen part)
  • Antic programa de reserva de places per cursar estudis de francès (només alumnes que ja en formen part)
  • Nou Programa PIA + per al professorat nou que vulgui cursar estudis d’idiomes a les EOI per primera vegada el curs 2019-20.

Informació formació del professorat