CURS DE LLENGUA INSTRUMENTAL

FRANCÈS B2.1
10 SESSIONS presencials

  • Dimarts de 17h30 a 20h30 (30 hores)
  • Del 5 d’abril al 14 de juny
  • 175 € (consulteu bonificacions)
  • Professorat nadiu i altament qualificat
  • Matrícula: del 16 al 30 de març
DESCRIPCIÓ:
  • Curs adreçat a persones amb nivell B1 de francès que volen posar-se al dia, fer un manteniment del seu nivell i/o ampliar coneixements de la llengua francesa.
  • Es treballaran de manera focalitzada les destreses orals (escoltar i parlar).
REQUISITS:
  • Tenir el nivell B1 de francès certificat.
  • En cas de no tenir-lo, es podrà sol·licitar un test de nivell.

eoibergueda@xtec.cat – 93 821 41 16