Alumnes lliures

Candidats lliures per a les proves de Certificats de Nivell Intermedi i Nivell avançat de les Escoles Oficials d’Idiomes.

Hi ha dues convocatòries:

– Convocatòria extraòrdinaria de febrer (només per anglès)
– Convocatòria ordinària de juny

Tota la informació la teniu a la web del departament:  http://ensenyament.gencat.cat

Les inscripcions es poden fer durant les 24 hores, a través de la web www.xtec.cat/eoi, o bé a la web del Departament d’ Ensenyament, el telèfon 012 i, des de l’estranger, el número 34 902 400 012.

Cal facilitar número de DNI, nom i cognoms, data i lloc de naixement (d’acord amb el DNI), adreça i telèfon, a més d’indicar quin centre es tria per examinar-se.

Quan el candidat o candidata s’inscriu, rep un número de sol·licitud, que ha de conservar i que és imprescindible per a qualsevol gestió posterior.

Per a consultar els resultats de la prova extraordinària d’anglès, cliqueu aquí.