Adreçat a tots aquells alumnes que hagin cursat el C1 d’anglès i vulguin continuar aprenent i millorant l’idioma

 • professor: Mike Fowler
 • durada: 60 hores presencials
 • horari: dimecres de les 18.45 a 21h (d’octubre a maig)
 • preu: 315€

 

Matrícula a partir del 12 de setembre

Certificats d’idiomes dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 de les EOI. Convocatòria ordinària.

 

En trobareu tota la informació aquí.

PROGRAMA PIA+

Programa per a la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera del professorat no universitari:  PIA+ 2021-2022

El Programa PIA+ 2021-2022 és una devolució d’ingressos de l’import base de la matrícula per al professorat no universitari que cursi i superi una llengua estrangera en una EOI o a l’IOC. Es tracten de cursos oficials i extensius durant el curs acadèmic (no durant l’estiu) a les EOI i semestrals a l’IOC, en uns idiomes i nivells concrets:

 • nivells de 4t, 5è, C1 i C2 per a la llengua anglesa a les EOI
 • tots els nivells per a les llengües: alemany, francès, italià, àrab, rus i xinès a les EOI
 • nivells de 3r, 4t i 5è per a la llengua anglesa a l’IOC
 • tots els nivells de la llengua alemanya que ofereix l’IOC
 • Modalitat matrícula d’actualització a les EOI, dins el Programa PIA+: per a aquells docents que faci, com a mínim, 2 anys de l’obtenció del títol oficial i vulguin actualitzar un idioma. En un dels idiomes i nivells que contempla el Programa PIA+, mencionats anteriorment.

El o la participant ha d’abonar les taxes o preus públics corresponents en el moment de matriculació i podrà sol·licitar-ne la devolució en acabar el curs, només si ha complert els requisits per participar en el programa i si obté la qualificació d’APTE o Aprofitament (alumnes de matrícula d’actualització). Es fa una devolució de l’import base de matriculació, sense incloure les despeses per a materials, plataformes digitals, penalitzacions per repetició de cursos, etc.

Destinataris: professorat en actiu a centres públics, concertats i municipals; professorat en actiu als Serveis Territorials, al Consorci d’Educació de Barcelona i als Serveis Centrals del Departament d’Educació i inspectores i inspectors en actiu al cos de la Inspecció Educativa.

Requisits:

 • Ser docent i estar en actiu a un dels llocs següents:
  • A un centre públic, concertat o municipal.
  • Als Serveis Territorials, al Consorci d’Educació de Barcelona o als Serveis Centrals del Departament d’Educació.
  • Al cos de la Inspecció Educativa.
 • Disposar de correu xtec actiu.

Per a més informació, feu clic aquí.

Informació sobre presentació de documentació i inscripcions a les proves de la convocatòria ordinària per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1 i B2 davant les mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació als centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2

El 13 de març, es van publicar les llistes provisionals d’admesos i exclosos que poden consultar-se per mitjans electrònics.
En cas d’haver de presentar documentació per esmenar possibles errades i/o exclusions la via per fer-ho serà mitjançant el correu electrònic del centre (eoibergueda@xtec.cat) fent arribar la documentació escanejada.

El Departament d’Educació, seguint instruccions del Departament de Salut i com a mesura excepcional per contenir el coronavirus, ha pres la decisió de tancar a partir del dia 13 de març i fins al proper dia 27 març, ambdós inclosos, tots els centres educatius del país i, per tant, han quedat suspeses les classes en horari lectiu i les activitats extraescolars. Seguirem prestant atenció a les instruccions del Departament de Salut i a l’evolució de la situació.

Us mantindrem informats a través del web de l’escola. Podeu posar-vos en contacte amb els responsables del centre a través del correu electrònic del centre (eoibergueda@xtec.cat). En el cas dels alumnes, podeu posar-vos en contacte amb els professors del centre a través del correu corporatiu que podeu trobar a la pàgina web del centre i no oblideu consultar el Moodle a partir del dilluns dia 16 de març.

Xerrada a càrrec de Carme Muñoz Lahoz, professora i doctora de la UB i especialista en didàctica de les llengües

Presentació de l’acte a càrrec de Francesc Xavier Huguet Marzal, representant de l’alumnat en el Consell Escolar de l’EOI del Berguedà

En aquesta xerrada revisarem els factors que incideixen en l’aprenentatge d’un idioma, tant a nivell de l’aprenent com del context en el qual s’aprèn la llengua. Quina edat tenen? Quin tipus de motivació? També parlarem d’estudis que ens desvelen quines són les condicions òptimes per aprendre un idioma, dins i fora de l’aula. Finalment, considerarem els beneficis que aporta l’aprenentatge d’idiomes a totes les edats.

Al finalitzar l’acte hi haurà un petit aperitiu.

Us hi esperem!!

 • Dia: 23 de Novembre
 • Lloc: Pavelló de Suècia
 • Hora: 18:30

Acte organitzat per l’Escola Oficial d’Idiomes del Berguedà amb la col·laboració de l’Ajuntament de Berga.

    

 

Les persones matriculades en un curs oficial del mateix idioma en aquesta escola, l’any acadèmic en curs o immediatament anterior, són antic alumnat i tenen preferència per matricular-se el curs següent, excepte els alumnes que volen fer C1 d’anglès que tenen unes condicions de matrícula diferent.

Per accedir a la informació i calendari de matrícula, feu clic aquí.

Normativa

 1. La matrícula és telemàtica i segueix un ordre de prioritat i un calendari que estableix el Departament d’Ensenyament. Per accedir a l’aplicatiu de preinscripció i matrícula, feu clic aquí.
 2. No està permès matricular-se com a alumne oficial i lliure del mateix idioma, el mateix any acadèmic.
 3. Per saber les vegades que està permès matricular-se en un curs consulteu les combinacions possibles aquí.
 4. Si us heu beneficiat d’una reducció o exempció del preu de la matrícula per primera vegada, o si ha hagut algun canvi en la vostra situació de beneficiari d’aquesta reducció o exempció haureu d’enviar el document que ho justifiqui a eoibergueda@xtec.cat i que dependrà de cada cas. El termini és fins el 21 de juliol d’enguant. Si ho preferiu també podeu entregar aquesta documentació presencialment a l’escola. El lliurament d’aquesta documentació és requisit obligatori per tal que la matrícula quedi formalitzada correctament.