Certificats d’idiomes dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 de les EOI.Convocatòria ordinària.

 
 

En trobareu tota la informació aquí.