Documentació de centre

Pla d’organització bàsic PROVISIONAL curs 2021-22 (COVID-19)

Projecte educatiu de centre (PEC) – En revisió i actualització

Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) – En revisió i actualització