L’equip

Equip directiu

 • Director: Teresa Rius Villaplana
 • Secretària acadèmica: Elena Paz Torres

Professorat de cursos ordinaris

 • Teresa Rius Villaplana
 • Elena Paz Torres
 • Anna Camps Vidal
 • Susana Madrid Salas
 • Núria Casas Illa

Professorat de cursos especials

 • Antonella La Rocca

Professorat de cursos d’estiu

 • Anna Maria Calafell Villegas
 • Núria Prat Canal
 • Victòria Pérez Barceló

PAS

 • Auxiliar administrativa: Montserrat Banqué Tobias
 • Subaltern: Juan Luís Llanos Retamero