Accés nivell C1 anglès

Què és el nivell C1 i com accedir-hi?

El nivell C1 és un curs d’actualització i especialització que requereix d’una dedicació en hores d’estudi i pràctica fora de l’aula d’un mínim equivalent a les hores lectives. L’alumne ha de fer un treball sistemàtic en la llengua objecte d’estudi així com llegir i escoltar diferents tipologies de textos de manera continuada.
Les condicions de matrícula són diferents que per a la resta de nivells.  La matrícula es farà del 3 al 6 (fins a les 15:00h) de setembre seguint el següent procediment:

Per conèixer tota la informació relativa a l’accés a C1, feu clic aquí.

  1. Per conèixer el procediment feu clic aquí.
  2. Preinscripció obligatòria per a tothom. Aplicatiu de matrícula.
  3. Matrícula per ordre de nota. No es garanteix plaça. Aplicatiu de matrícula.