Preinscripció i Matriculació Curs 2018-19

Antic alumnat dels cursos ordinaris de 1r à 5è

La matrícula es fa durant el mes de juliol.

Seguiu les següents passes per fer l’AUTOMATRÍCULA:

 1. Feu clic aquí per a consultar les qualificacions del curs 2017-2018.
 2. Feu clic aquí per accedir al full informatiu on s’explica com s’ha de fer l’AUTOMATRÍCULA.
 3. Feu clic aquí per accedir a l’aplicatiu d’AUTOMATRÍCULA. Haureu de triar “Gestió” i “Matrícula Online”
 4. Feu els dos pagaments dins el termini establert.
  • Matrícula = 275 €, 286 €, 137,5 € o bé 143 €  segons el curs (codi de barres 1) a  CaixaBank.
  • 30 € (codi de barres 2) a CaixaBank.
 5. Guardeu els tres comprovants de pagament per si ens cal demanar-vos-los.
 6. Podeu trobar els llibres a la llibreria Quatre Cantons de Berga. Per consultar els llibres d’anglès, feu clic aquí. I pel que fa als llibres de francès, feu clic aquí.

Nou alumnat dels cursos ordinaris de 1r à 5è

La matrícula es realitza durant el mes de setembre.

Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma a qualsevol EOI l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumnat d’aquell idioma.

Per accedir a la informació general, feu clic aquí.

Consulteu els nivells i horaris de cada idioma d’aquesta escola fent clic aquí.

Per conèixer el procediment abreujat del procés, feu clic aquí.

És important que llegiu la informació següent abans del dia de la matrícula:

 • El primer pas a dur a terme és la realització de la preinscripció telemàtica des del dia 3 de setembre i fins a les 15:00h del dia 6 de setembre. Aquesta preinscripció també es podrà realitzar presencialment el dia 6 de setembre de 9:00 a 14:00h a l’EOI del Berguedà en aquells casos en que hagi ha estat impossible realitzar-la telemàticament. Els alumnes que demanin accedir directament a un nivell concret, hauran de lliurar el certificat que l’eximeix de fer el test de nivell del 3 al 6 de setembre, en línia o al centre (fins a les 15h del dia 6 de setembre).
 • El segon pas (només si heu demanat fer test de nivell) serà realitzar el test de nivell els dies 12 i 13 de setembre de 16:00h a 18:00h els alumnes amb el primer cognom entre A-M inclosos i de 18:00h a 20:00h els alumnes amb el primer cognom entre la N-Z inclosos. El dia és indiferent; podeu triar aquell que s’adapti millor a la vostra disponibilitat.
 • En el tercer pas (només l’han de realitzar els alumnes que han fet el test de nivell), haureu de consultar el resultat el test de nivell i triar grup/horari del curs assignat a l’aplicatiu de preinscripcions des del dia 17 (a partir de les 12:00h) i fins el dia 19 (fins a les 13h). En cas de no triar els horaris de classes els dies abans indicats es quedarà fora del procés d’assignació de places.
 • El quart pas, el dia 19 de setembre (a partir de les 18:00h), l’alumnat que havia fet el test de nivell i aquells que no l’hagin fet perquè havien acreditat un certificat i quedaven exempts de fer-lo, podran comprovar a l’aplicatiu de preinscripcions si han estat admesos o si han quedat en llista d’espera.
 • El penúltim pas serà la matriculació que es durà a terme via online els dies 19, 20 i 21 de setembre fent clic al següent enllaç: Aplicatiu matrícula. Preu matrícula = depèn del cas; podeu consultar els preus fent clic aquí. (codi de barres 1) +  30 € (codi de barres 2)
 • L’alumnat en llista d’espera, es podrà matricular en línia el dia 26 de setembre (alumnat d’anglès) i el dia 27 de setembre (alumnat de francès).
 • Per acabar, haureu d’enviar al correu electrònic de l’escola eoibergueda@xtec.cat fins el dia 25 de setembre a les 12:00 en una mateixa pàgina una fotocòpia del DNI i una foto tipus carnet. Si us heu beneficiat d’una reducció o exempció del preu de la matrícula, haureu d’enviar també el document que ho justifiqui i que dependrà de cada cas. Si ho preferiu també podeu entregar aquesta documentació presencialment a l’escola. El lliurament d’aquesta documentació és requisit obligatori per tal que la matrícula quedi formalitzada correctament.

Beques

En cas de voler sol·licitar beca del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, podeu trobar la informació pertinent aquí: Beques

En cas de voler sol·licitar beca del programa Parla3, podeu trobar la informació pertinent aquí: Beques