Preinscripció i Matriculació Curs 2019-20

Antic alumnat dels cursos ordinaris de 1r à 5è

Es consideren antic alumnat a efectes de matriculació, les persones matriculades en un curs oficial del mateix idioma, en aquesta escola i l’any acadèmic immediatament anterior.

La matrícula es fa durant el mes de juliol.

Seguiu les següents passes per fer l’AUTOMATRÍCULA:

 1. Feu clic aquí per a consultar les qualificacions del curs 2018-2019.
 2. Feu clic aquí per accedir al full informatiu on s’explica com s’ha de fer l’AUTOMATRÍCULA.
 3. Feu clic aquí per accedir a l’aplicatiu d’AUTOMATRÍCULA. Haureu de triar “Gestió” i “Matrícula Online”
 4. Feu els dos pagaments dins el termini establert.
  • Matrícula = 275 €, 286 €, 137,5 € o bé 143 €  segons el curs (codi de barres 1) a  CaixaBank.
  • 30 € (codi de barres 2) a CaixaBank.
 5. Guardeu els dos comprovants de pagament per si ens cal demanar-vos-los.
 6. Podeu trobar els llibres a la llibreria Quatre Cantons de Berga. Per consultar els llibres d’anglès, feu clic aquí. I pel que fa als llibres de francès, feu clic aquí.

Nou alumnat dels cursos ordinaris de 1r a C1

Es considera nou alumnat qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola i l’any acadèmic immediatament anterior.

La matrícula es realitza durant el mes de setembre.

Per accedir a la informació general, feu clic aquí.

Consulteu els nivells i horaris de cada idioma d’aquesta escola fent clic aquí.

Per conèixer el procediment abreujat del procés, feu clic aquí.

És important que llegiu la informació següent abans del dia de la matrícula:

 • El primer pas a dur a terme és la realització de la preinscripció telemàtica des del dia 2 de setembre i fins a les 15:00h del dia 5 de setembre. Aquesta preinscripció també es podrà realitzar presencialment el dia 5 de setembre de 9:00 a 14:00h a l’EOI del Berguedà en aquells casos en que hagi ha estat impossible realitzar-la telemàticament. Els alumnes que demanin accedir directament a un nivell concret, hauran de lliurar el certificat que l’eximeix de fer el test de nivell del 2 al 10 de setembre, en línia o al centre (fins a les 15h del dia 10 de setembre).
 • El segon pas (només si heu demanat fer test de nivell) serà realitzar el test de nivell els dies 9 i 10 de setembre de 16:00h a 18:00h els alumnes amb el primer cognom entre A-M inclosos i de 18:00h a 20:00h els alumnes amb el primer cognom entre la N-Z inclosos. El dia és indiferent; podeu triar aquell que s’adapti millor a la vostra disponibilitat.
 • En el tercer pas (només l’han de realitzar els alumnes que han fet el test de nivell), haureu de consultar el resultat del test de nivell i triar grup/horari del curs assignat a l’aplicatiu de preinscripcions des del dia 16 (a partir de les 12:00h) i fins el dia 18 (fins a les 13h). En cas de no triar els horaris de classes els dies abans indicats es quedarà fora del procés d’assignació de places.
 • El quart pas, el dia 18 de setembre (a partir de les 18:00h), l’alumnat que havia fet el test de nivell i aquells que no l’hagin fet perquè havien acreditat un certificat i quedaven exempts de fer-lo, podran comprovar a l’aplicatiu de preinscripcions si han estat admesos o si han quedat en llista d’espera.
 • El penúltim pas serà la matriculació que es durà a terme via online els dies 18 (a partir de les 18:00h), 19 i 20 de setembre fent clic al següent enllaç: Aplicatiu matrícula. Preu matrícula = depèn del cas; podeu consultar els preus fent clic aquí. (codi de barres 1) +  30 € (codi de barres 2)
 • L’alumnat en llista d’espera, es podrà matricular en línia el dia 25 de setembre a partir de les 12:00h (alumnat d’anglès) i el dia 26 de setembre a partir de les 9:00h (alumnat de francès).
 • Per acabar, haureu d’enviar al correu electrònic de l’escola eoibergueda@xtec.cat fins el dia 25 de setembre a les 12:00 en una mateixa pàgina una fotocòpia del DNI i una foto tipus carnet. Si us heu beneficiat d’una reducció o exempció del preu de la matrícula, haureu d’enviar també el document que ho justifiqui i que dependrà de cada cas. Si ho preferiu també podeu entregar aquesta documentació presencialment a l’escola. El lliurament d’aquesta documentació és requisit obligatori per tal que la matrícula quedi formalitzada correctament.

Beques

En cas de voler sol·licitar beca del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, podeu trobar la informació pertinent aquí: Beques

En cas de voler sol·licitar beca del programa Parla3, podeu trobar la informació pertinent aquí: Beques