Preinscripció i Matriculació

CURS 2017-18

Preinscripció i Matriculació de nous alumnes per al curs 2017-2018: al SETEMBRE

Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma a qualsevol EOI l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumnat d’aquell idioma.

Per accedir a la informació general, feu clic aquí.

Consulteu els nivells i horaris de cada idioma d’aquesta escola fent clic aquí.

Per conèixer el procediment abreujat del procés, feu clic aquí.

És important que llegiu la informació següent abans del dia de la matrícula:

  • El primer pas a dur a terme és la realització de la preinscripció telemàtica des del dia 1 de setembre i fins a les 15:00h del dia 5 de setembre. Aquesta preinscripció també es podrà realitzar presencialment el dia 5 de setembre de 9:00 a 15:00h a l’EOI del Berguedà en aquells casos en que hagi ha estat impossible realitzar-la telemàticament. Els alumnes que demanin accedir directament a un nivell concret, hauran de lliurar el certificat que l’eximeix de fer el test de nivell de l’1 al 5 de setembre, en línia o al centre (fins a les 15h del dia 5 de setembre).
  • El segon pas (només si heu demanat fer test de nivell) serà realitzar el test de nivell els dies 7 i 12 de setembre de 16:00h a 18:00h els alumnes amb el primer cognom entre A-M inclosos i de 18:00h a 20:00h els alumnes amb el primer cognom entre la N-Z inclosos. El dia és indiferent; podeu triar aquell que s’adapti millor a la vostra disponibilitat.
  • El tercer pas es durà a terme el dia 15 de setembre en què tot l’alumnat que ha fet el test de nivell  podrà consultar a l’aplicatiu de preinscripcions a partir de les 10:00h el resultat del test de nivell i entre el 15 i el 18 de setembre (fins a les 13:00h) haurà de triar el grup i l’horari de classes des de  l’aplicatiu de preinscripcions tot seleccionant la pestanya d’identificació que trobarà a la part superior esquerra. En cas de no triar els horaris de classes els dies abans indicats es quedarà fora del procés d’assignació de places.
  • El quart pas, el dia 18 de setembre, l’alumnat que havia fet el test de nivell i aquells que no l’hagin fet perquè havien acreditat un certificat i quedaven exempts de fer-lo, podran comprovar a l’aplicatiu de preinscripcions el dia 18 de setembre (a partir de les 18:00h) si han estat admesos o si han quedat en llista d’espera.
  • El penúltim pas serà la matriculació que es durà a terme via online els dies 18, 19 i 20 de setembre fent clic al següent enllaç: Aplicatiu matrícula. El dia de la matrícula online haureu d’imprimir els fulls de pagament amb codi de barres que generarà l’aplicatiu i efectuar els dos pagaments següents a La Caixa: Preu matrícula = depèn del cas; podeu consultar els preus fent clic aquí. (codi de barres 1) +  30 € (codi de barres 2)Realitzar els pagaments en un termini de 24 hores. No realitzar aquests pagaments implicarà la pèrdua de plaça.
  • Per acabar, haureu d’enviar al correu electrònic de l’escola eoibergueda@xtec.cat fins el dia 22 de setembre a les 12:00 en una mateixa pàgina una fotocòpia del DNI i una foto tipus carnet. Si us heu beneficiat d’una reducció o exempció del preu de la matrícula, haureu d’enviar també el document que ho justifiqui i que dependrà de cada cas. Si ho preferiu també podeu entregar aquesta documentació presencialment a l’escola. El lliurament d’aquesta documentació és requisit obligatori per tal que la matrícula quedi formalitzada correctament.

Beques

En cas de voler sol·licitar beca del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, podeu trobar la informació pertinent aquí: Beques

En cas de voler sol·licitar beca del programa Parla3, podeu trobar la informació pertinent aquí: Beques