Preinscripció i Matriculació Curs 2020-21

Antic alumnat dels cursos ordinaris de 1r à C1

Es consideren antic alumnat a efectes de matriculació, les persones matriculades en un curs oficial del mateix idioma, en aquesta escola i l’any acadèmic immediatament anterior.

La matrícula es fa durant el mes de juliol.

Seguiu les següents passes per fer l’AUTOMATRÍCULA:

 1. Feu clic aquí per a consultar les qualificacions del curs 2019-2020.
 2. Feu clic aquí per accedir al full informatiu on s’explica com s’ha de fer l’AUTOMATRÍCULA.
 3. Feu clic aquí per accedir a l’aplicatiu d’AUTOMATRÍCULA. Haureu de triar “Gestió” i “Matrícula Online”
 4. Feu els dos pagaments dins el termini establert.
  • Matrícula = 275 €, 286 €, 137,5 € o bé 143 €  segons el curs (codi de barres 1) a  CaixaBank.
  • 30 € (codi de barres 2) a CaixaBank.
 5. Guardeu els dos comprovants de pagament per si ens cal demanar-vos-los.
 6. Per consultar els llibres d’anglès, feu clic aquí. I pel que fa als llibres de francès, feu clic aquí.

Nou alumnat dels cursos ordinaris de 1r a C1

Es considera nou alumnat qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola i l’any acadèmic immediatament anterior.

La matrícula es realitza durant el mes de setembre.

Per accedir a la informació general, feu clic aquí.

Consulteu els nivells i horaris de cada idioma d’aquesta escola fent clic aquí.

Per conèixer el procediment abreujat del procés, feu clic aquí.

És important que llegiu la informació següent abans del dia de la matrícula:

 • El primer pas a dur a terme és la realització de la preinscripció telemàtica des del dia 31 d’agost a partir de les 9:00h i fins a les 15:00h del dia 3 de setembre. Aquesta preinscripció també es podrà realitzar presencialment el dia 3 de setembre de 9:30 a 14:00h a l’EOI del Berguedà en aquells casos en que hagi ha estat impossible realitzar-la telemàticament. Els alumnes que no disposin de cap certificat, s’hauran de preinscriure al test de nivell. Els alumnes que disposin d’un certificat que els eximeixi de realitzar el test de nivell, s’hauran de preinscriure al curs corresponent i triar el grup i horari. A més a més, hauran de lliurar el certificat que l’eximeix de fer el test de nivell del 31 d’agost al 7 de setembre, en línia o al centre (fins a les 13:30h del dia 7 de setembre). Consulteu la taula d’exempcions fent clic aquí.


IMPORTANT!

AQUELLS ALUMNES QUE NO HAGIN POGUT REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA ENTRE EL 31 D’AGOST I EL 3 DE SETEMBRE PODRAN REALITZAR LA SEVA PREINSCRIPCIÓ FINS EL DIA 28 DE SETEMBRE A LES 13:00H EN AQUELLS GRUPS EN QUÈ QUEDIN PLACES DISPONIBLES. PER FER-HO, POSEU-VOS EN CONTACTE AMB L’ESCOLA EL MÉS AVIAT POSSIBLE VIA TELEFÒNICA (93.821.41.16), PER CORREU ELECTRÒNIC (eoibergueda@xtec.cat) O PRESENCIALMENT. • El segon pas (només si heu demanat fer test de nivell) serà realitzar el test de nivell els dies 7 i 9 de setembre de 16:00h a 20:00h a la nostra escola. El dia és indiferent; podeu triar aquell que s’adapti millor a la vostra disponibilitat.
 • En el tercer pas (només l’han de realitzar els alumnes que han fet el test de nivell), haureu de consultar el resultat del test de nivell i triar grup/horari del curs assignat a l’aplicatiu de preinscripcions des del dia 14 (a partir de les 12:00h) i fins el dia 16 (fins a les 12h).
 • El quart pas, el dia 16 de setembre (a partir de les 20:00h), l’alumnat que havia fet el test de nivell i aquells que no l’hagin fet perquè havien acreditat un certificat i quedaven exempts de fer-lo, podran comprovar a l’aplicatiu de preinscripcions si han estat admesos o si han quedat en llista d’espera.
 • El penúltim pas serà la matriculació que es durà a terme via online els dies 16 (a partir de les 20:00h), 17 i 18 de setembre (fins a les 23:59h) fent clic al següent enllaç: Aplicatiu matrícula. Preu matrícula = depèn del cas; podeu consultar els preus fent clic aquí. (codi de barres 1) +  30 € (codi de barres 2)
 • L’alumnat en llista d’espera, es podrà matricular en línia el dia 22 de setembre a partir de les 12:00h (alumnat d’anglès) i el dia 23 de setembre a partir de les 9:00h i fins a les 23:59h (alumnat de francès).
 • Per acabar, haureu d’enviar al correu electrònic de l’escola eoibergueda@xtec.cat fins el dia 22 de setembre a les 12:00 en una mateixa pàgina una fotocòpia del DNI i una foto tipus carnet. Si us heu beneficiat d’una reducció o exempció del preu de la matrícula, haureu d’enviar també el document que ho justifiqui i que dependrà de cada cas. Si ho preferiu també podeu entregar aquesta documentació presencialment a l’escola. El lliurament d’aquesta documentació és requisit obligatori per tal que la matrícula quedi formalitzada correctament.

Beques

En cas de voler sol·licitar beca del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, podeu trobar la informació pertinent aquí: Beques

En cas de voler sol·licitar beca del programa Parla3, podeu trobar la informació pertinent aquí: Beques